Events for May 2024

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Sunday Morning Service The Church - 717 Walnut Av, Mildura

13

14
Prayer meeting The Church - 717 Walnut Av, Mildura

15

16

17

18

19
Sunday Morning Service The Church - 717 Walnut Av, Mildura

20

21
Prayer meeting The Church - 717 Walnut Av, Mildura

22

23

24

25

26
Sunday Morning Service The Church - 717 Walnut Av, Mildura

27

28
Prayer meeting The Church - 717 Walnut Av, Mildura

29

30

31

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday